ออนคลีนนิ่ง บริการซักพรม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ www.ซักพรม.com

บริการซักพรมผืน

****Subsidiary By On Cleaning

พรมผืนหรือพรมชิ้นนั้น เป็นที่นิยมในการนำไปตกแต่งหรือประดับไว้ในที่พักอาศัยหรือ สถานที่ต่างๆเพิ่มความสวยงามหรูหราและทันสมัยให้แก่สถานที่นั้นๆ แต่ถ้าใช้พรมไประยะเวลายาวนาน จะมีผลทำให้เกิดการหมักหมมของเชื้อโรค ไม่ว่าจะเป็นไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และฝุ่นละอองต่างๆได้ ดังนี้ จึงควรดำเนินการซักทำความสะอาดพรมผืนด้วยผู้เชี่ยวชาญ และอุปกรณ์โดยเฉพาะทางอย่างน้อย เดือนละ 1 ถึง 2 ครั้ง เพื่อให้คนที่คุณรัก สะอาด ปลอดภัย และเกิดความสวยงามแก่สถานที่ของคุณ

ผลงานของเรา

สถานที่นัดจัดส่งพรมผืนเพื่อดำเนินการทำความสะอาด

error: Content is protected !!
Scroll to Top