ออนคลีนนิ่ง บริการซักพรม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ www.ซักพรม.com

แนะนำบริษัท

ซํกพรม.com ก่อกำเนิดจาก บริษัท ออนคลีนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่มีความชำนาญด้านการบริการทำความสะอาด อาทิ การซักพรม และเก้าอี้ประจำสำนักงาน บริการพ่นฆ่าเชื้อ Covid 19 การทำความสะอาดกระจกส่วนสูงภายนอกรอบอาคาร รวมทั้งบริการล้างแอร์ ซักผ้าม่าน ออกแบบและติดตั้งผ้าม่านด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ เพื่อให้บริการที่ีมีคุณภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตรงตามเป้าหมายที่ทางลูกค้าต้องการให้มากที่สุด บริษัทได้มีการอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบ หมายรวมถึงการทำงานเป็นทีม เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ และ เพื่อที่จะให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุด

งานบริการคืองานของเรา !

เราให้STEP การทำงานที่มากกว่า สะอาดล้ำลึกถึงรากพรม ถึง 6 STEP เห็นผลการเปลี่ยนแปลงของพื้นพรมตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำ พิสูจน์ด้วยผลงานการรีวิวมากกว่าพัน!
ปฎิบัติงานโดยผู้เชี่ยวชาญที่ปฎิบัติงานทางด้านการทำความสะอาดพื้นพรมมาแล้วมากกว่า 100 ครั้งขึ้นไปจึงปฎิบัติงานได้อย่างเชี่ยวชาญ ตรงจุด และ สะอาดล้ำลึกมากที่สุด เพื่อผลงานเป็นที่พึงพอใจต่อคุณลูกค้ามากที่สุด

error: Content is protected !!
Scroll to Top